The Whisky Mile
Total Tasted Whisky
1044
Tasted Whisky 2018
30
Tasting Occasions 2018
3
Progress for 2018

 

Statistik

Diagram över hur betygen är fördelade samt WSMS snittbetyg.

87.9

 

Tillbaka