The Whisky Mile
Total Tasted Whisky
1025
Tasted Whisky 2018
11
Tasting Occasions 2018
1
Progress for 2018

 

Statistik

Diagram över hur betygen är fördelade samt WSMS snittbetyg.

86.4

 

Tillbaka