The Whisky Mile
Total Tasted Whisky
1002
Tasted Whisky 2018
0
Tasting Occasions 2018
0
Progress for 2018

 

Statistik

Diagram över hur betygen är fördelade samt WSMS snittbetyg.

83.6

 

Tillbaka